نخستین شتاب استارتاپی تخصصی گردشگری استان قم

شروع ثبت اطلاعات کتاب "دستاوردها و توانایی‌های نرم‌افزاری استان قم" در قم استارت آپ

ثبت اطلاعات کتاب "دستاوردها و توانایی‌های نرم‌افزاری استان قم"