تبلیغات در قم استارت آپ

modir

مجموعه قم استارت آپ در راستای کمک به توسعه و گسترش فعالیت های اقتصادی صاحبین صنایع و مشاغل کل کشور، آماده همکاری در زمینه تبلیغات با توجه به نکات زیر می باشد:

متقاضیان (حقیقی و حقوقی) باید تابع قوانین و مقررات بازرگانی و تجارت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشند.
تیم قم استارت آپ، مشاوره در زمینه تبلیغات مثمر ثمر را حق تمام مراجعه کنندگان خود می‌‌داند (از ما کمک بگیرید).
مجموعه قم استارت آپ در راستای حمایت از فعالیت های فرهنگی، شرایط قابل توجهی را برای این گروه در نظر گرفته است.
این مجموعه آماده عقد قراردادهای تبلیغاتی با ارگان‌های دولتی و سازمان‌های عمومی با شرایط ویژه می باشد.